Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản phẩm

Cút tiềm sâm thố - mì
450,000đ

Lượt xem: 86

Cút ro ty - sanwitch
420,000đ

Lượt xem: 85

Thỏ sốt rượu vang - bánh mì
550,000đ

Lượt xem: 83

Thỏ xào lăn - bánh mì
550,000đ

Lượt xem: 104

Thỏ nấu bia - bánh mì
550,000đ

Lượt xem: 86

Thỏ quay ngũ vị - bánh bò
520,000đ

Lượt xem: 81

Vịt nấu chao - bánh mì
520,000đ

Lượt xem: 86

Vịt quay Bắc Kinh - bánh bao
480,000đ

Lượt xem: 81

Vịt xiêm tơ luộc gừng
480,000đ

Lượt xem: 98

Bồ câu tiềm thố - mì
880,000đ

Lượt xem: 121

Cháo Bồ câu hạt sen(3 con)
520,000đ

Lượt xem: 80

Gà tiềm bát trận - mì
520,000đ

Lượt xem: 86

Gà ấp trứng - bánh bao
520,000đ

Lượt xem: 87

Gà hấp hạt sen - xôi hạt sen
520,000đ

Lượt xem: 121

Gà om bí đỏ - BM thanh long
480,000đ

Lượt xem: 73

Gà tiềm bạch quả - mì
480,000đ

Lượt xem: 118